🇷🇺

Elena

Elenaさんの夢

Watashi ha gakusei no toki nihongo wo benkyou shite imasu. Nihon no bunka ni tsuite kyoumi ga arimasu. Ryoukou ga suki desu. Nihon de ryoukou shitai desu. Hoka no yume ha sekaiheiwa desu. Motto maeni kono koto ni tsuite kangaemasen deshita. Imaha sekaiheiwa ga ichiban taisetsuna koto da to omoimasu.

Elenaさんに届いたメッセージ